آداب و فضیلت ماه شعبان در بیان امام خمینی (ره)

در سایت فوتبالیت footbalit مطلب آداب و فضیلت ماه شعبان در بیان امام خمینی (ره) مشاهده می کنید
امام خمینی (ره) نکاتی درباره آداب و فضیلت ماه شعبان بیان فرمودند.
ممنون بابت بازدید از سایت فوتبالیت footbalit